Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila este o unitate de interes public subordonată Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti” Bucureşti, care la rândul său este subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Scurt istoric:

         

          S.C.D.A. Brăila  a fost înfiinţată în anul 1954, ca prima unitate de cercetare ştiinţifică pentru culturi irigate din România, purtând denumirea de Staţiunea Experimentală Agricolă Brăila (S.E.A.). În decursul timpului, staţiunea a fost organizată în conformitate cu cerinţele şi nevoile agriculturii, o ramură economică de mare importanţă naţională, suferind mai multe schimbări ale denumirii precum şi o complexare a obiectului de activitate, astfel:

            – din anul 1962 până în anul 1980, unitatea devine Staţiunea de Cercetări Agricole şi Zootehnice Brăila (S.C.A.Z.) şi dezvoltă o nouă activitate utilă în zonă şi anume producerea de sămânţă la culturile de câmp şi legumicole, cât şi dezvoltarea unei activităţi în domeniul creşterii animalelor (taurine, porcine, ovine şi păsări pentru ouă) ;

           – din anul 1980 până în 2002, staţiunea şi-a complexat activitatea prin dezvoltarea cercetărilor în domeniul ameliorării şi valorificării solurilor sărăturate din România, noua denumire devenind Staţiunea Centrală de Cercetări pentru Ameliorarea Solurilor Sărăturate Brăila (S.C.C.A.S.S.). În această perioadă, staţiunea Brăila a coordonat şi a răspuns de programul naţional de cercetare ştiinţifică din domeniul ameliorării solurilor sărăturate;

– din anul 2002, prin Legea 290, staţiunea s-a reorganizat în conformitate cu noile condiţii şi cerinţe ale economiei de piaţă şi devine Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila (S.C.D.A.).

– din anul 2019, prin HG 727/02.10.2019, SCDA Brăila se reorganizează:

 https://gov.ro/ro/guvernul/procesul-legislativ/note-de-fundamentare/nota-de-fundamentare-hg-nr-727-02-10-2019&page=22

Organizare

În cadrul unităţii, îşi desfăşoară activitatea două sectoare:

– SECTORUL DE CERCETARE care deţine o suprafată de 502 ha, repartizate în mai multe centre experimentale, şi în două laboratoare administrative, astfel:

Laboratorul administrativ I: “Pedologie, îmbunătățiri funciare și agrofitotehnica culturilor pe solurile degradate”, cu două laboratoare tehnice:

 • I.1. “Laboratorul pentru analize chimice ale solului și apei”
 • I.2. “Laboratorul pentru analize fizice și hidrofizice ale solului și cartografiere”.

Laboratorul administrativ II: ” Agrofitotehnica culturilor pe solurile zonale”, cu două laboratoare tehnice:

 • II.1. “Laboratorul pentru analize, determinări agrofitotehnice și studiul plantei”
 • II.2. “Laboratorul pentru determinari privind protecția plantelor”.

Terenul pe care S.C.D.A. Brăila îşi desfăşoară activitatea de cercetare, este repartizat în prezent în 5 centre de cercetare, însumând 502 ha:

 • Centrul Experimental Chişcani – 56 ha – Laboratorul administrativ II;
 • Centrul Experimental Polizeşti – 32 ha – Laboratorul administrativ I;
 • Centrul Experimental IMB – 200 ha – Laboratorul administrativ II;
 • Centrul Experimental Stejaru – 114 ha – Laboratorul administrativ II;
 • Centrul Experimental Corbu – 100 ha – Laboratorul administrativ I.

– SECTORUL DE DEZVOLTARE cu o suprafaţă de 2.155 ha în care se produc seminţe din categorii biologice superioare şi furaje pentru animale, organizat în mai multe baze experimentale, astfel:

 • Baza exp.veg. nr.1 –Pct. Silistraru – 337 ha (contract de asociere în participaţiune cu SC Agridor SRL – nr. 1259/21.07.2010);
 • Baza exp. veg. nr.1 –Pct. Lacu-Sarat – ferma agrozootehnica – 348 ha –(contract de asociere în participaţiune cu SC Gropeneanu Com SRL nr.690/22.02.2006) ;
 • Baza exp. veg. nr 2 – IMB – 1470 ha –(contract de asociere în participaţiune cu SC Gropeneanu Com SRL nr.1257/21.07.2010) ;
 • Baza experimentală de prelucrat seminţe (BEPS) – în incinta SCDA Brăila.