PROIECTE IN DERULARE:

Proiecte in derulare 2023 – 2026

ADER 1.2.2. “Înfiinţarea de perdele agroforestiere şi studiul influenţei acestora asupra protecției antierozionale și a evapotranspirației culturilor agricole” – https://scdabraila.wixsite.com/ader122

ADER 20.1.3. „Măsuri și recomandări pentru reducerea riscului la salinizarea și eroziunea solului sub influența schimbărilor climatice” – https://scdabraila.wixsite.com/ader2013


PROIECTE FINALIZATE:

2020-2022 – PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0085 – AGRODATA

“Cercetӑri privind digitalizarea agriculturii în Bărăganul de nord, prin utilizarea dronelor şi sateliților, cu scopul monitorizӑrii culturilor şi eficientizӑrii tehnologiilor agricole”


2019-2022 – ADER 1.1.2.

“Crearea de linii noi de orez cu caracteristici de productivitate superioara si adaptabilitate la conditiile specifice limitei nordice de cultivare “


2019-2022 – ADER 1.2.1.

“Cercetari privind identificarea solutiilor tehnice si a elementelor tehnologice pentru practicarea sistemului de lucru dry-farming in sudul Romaniei”


2019-2022 – ADER 3.3.2.

“Cercetari privind perfectionarea tehnologiilor de semanat la cuturile succesive sau duble de porumb, floarea soarelui, soia, canepa de fibra si seminte”


2019-2022 – ADER 2.1.2.

“Crearea si promovarea unor genotipuri de orz si orzoaica caracterizate prin insusiri superioare de adaptabilitate la diferite conditii de mediu, productivitate si calitate cerute de industria alimentara si de zootehnie”

2019-2022 – ADER 2.1.4.

“Crearea si identificarea unor genotipuri de floarea soarelui cu insusiri superioare de calitate si rezistenta complexa la factorii biotici si abiotici si rezistenta genetica la erbicide totale aplicate postemergent”


PROIECTUL ADER 2.2.4.

“Cercetări pentru valorificarea eficientă a resurselor naturale de apă în amenajările de irigaţii în vederea reducerii consumului de apă de irigaţie şi conservarea starii de fertilitate a solurilor “

https://madr.ro/attachments/article/36/ADER-224-faza-4.pdf

PROIECTUL ADER 5.3.2.

“Cercetări privind perfectionarea tehnologiei de cultivare a orezului in amenajarile orizicole de tip ameliorativ pe solurile saraturate in curs de ameliorare” 

https://madr.ro/attachments/article/54/ADER-532-faza-4.pdf

PS 1.1.4 Crearea de linii de orez cu adaptabilitate crescuta la conditiile climatice

https://madr.ro/attachments/article/161/ADER-114-faza-3.pdf

PS 16.3.1. “Cercetari privind stabilirea ifluentei aplicarii noilor sisteme si tehnologii conservative de lucrari agricole mecanizate pentru combaterea efectelor secetei, pastrarea fertilitatii solurilor si creterea cantitativa si calitativa a produciilor la principalele specii de plante cultivate”

https://madr.ro/attachments/article/204/ADER-1631-faza-2.pdf

2018 – PN III mobilitate 1 – PN -III-P1-1.1-MC-2017-1371 – Participare la Conferintainternationala “The plant and animal genome XXVI Conference (PAG)”, San Diego, USA

2019 – PN III mobilitate 2 – PN-III-P1-1.1-MC-2018-1436 – Participarea la Conferintainternationala “3rd Global Food Security, Food Safety & Sustainability Conference-New York, USA”