1. Ameliorarea si valorificarea solurilor saraturate, prevenirea degradarii secundare a solurilor fertile. Prin cercetarile efectuate s-au stabilit solutiile de amenajare cu lucrari de drenaje si irigatii diferentiate dupa cadrul pedoclimatic, regimul de spalare si irigare al solurilor, parametrii tehnici si tehnologici si principalele lucrari pedoameliorative, structuri de culturi si tehnologiile specifice de cultivare a solurilor saraturate, diferentiate pe etape ameliorative. Cercetarile privind ameliorarea si valorificarea solurilor saraturate prin cultura orezului, in cadrul unor amenajari de tip ameliorativ, au precizat elementele privind tehnologia specifica de cultivare a orezului si structura de soiuri. De asemenea, s-au desfasurat activitati sustinute de creare a unor soiuri de orez, cu randamente ridicate si pretabile la conditiile pedoclimatice ale zonei Campiei Romane de nord-est. In acest sens, mentionam soiurile create la Braila : Polizesti 28 si Braila 1 care poseda parametri biologici superiori (productii de 6.000-8.000 kg/ha, precocitate, talie redusa, rezistenta la cadere), precum si activitatea de ameliorare si producere de samanta. SCDA Braila este furnizorul principal de samanta de orez din catregorii biologice ridicate, acoperind cca. 60 % din necesarul pe tara. Dintre performantele folosintei orizicole, aplicate in zona Brailei in perioade anterioare pe o suprafata de 10.000 ha, mentionam productii de 4.000-4.500 kg/ha si ameliorarea avansata a solurilor, asigurand productii la culturile de camp, din asolamentul cu orez, compatibile cu cele de pe solurile neafectate de saraturare.

2. Agrofitotehnia culturilor pe solurile zonale si azonale din Campia Romana de nord-est.

3. Zonarea soiurilor si hibrizilor la principalele culturi de camp si furajere pentru conditiile Campiei Romane de nord-est.

4. Selectia conservativa si producerea de samanta din categoriile biologice superioare la principalele specii de culturi de camp si hortiviticole.

5. Regimul de irigare si tehnica de udare pe solurile zonale si azonale din Baraganul de nord-est.

6. Comportarea in exploatare a marilor sisteme de irigatie si desecare-drenaj din Campia Romana de nord-est si din luncile inferioare ale Dunarii si raurilor Siret si Prut.

7. Evolutia hidrologica, hidrogeologica si chimica a apelor freatice si a solurilor din sistemele cu lucrari de imbunatatiri funciare, in vederea conservarii fertilitatii si prevenirii fenomenelor de degradare a solurilor si protectia mediului.

8. Valorificarea solurilor nisipoase din Campia Romana de nord-est.

9. Activitati de extindere a rezultatelor de cercetare in practica agricola zonala.