LISTA FUNCȚIILOR ȘI A VENITURILOR BRUTE REALIZATE A PERSONALULUI STAȚIUNII DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ BRĂILA CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR. 153 / 2017